Styringssystem (ISO 27001)  for informasjonssikkerhet i industribedrifter

Styringssystem (ISO 27001) for informasjonssikkerhet i industribedrifter

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

MTNC Læringsfabrikk

Kortosvegen

Raufoss

Norway

View map

Erfaringsbasert læring og deling rundt innføring av styringssystem (ISO27001) hos industribedrifter.

About this event

Fagforum digital sikkerhet i samarbeid med NCE Manufacturing og TotalGruppen:

Styringssystem (ISO 27001) for informasjonssikkerhet i industribedrifter (erfaringsutveksling)

ISO 27001 er en internasjonal standard for å etablere og sertifisere et styringssystem for informasjonssikkerhet for beskyttelse av en bedrifts informasjon og informasjonssystemer. Et styringssystem betyr i praksis en strukturert tilnærming til digital sikkerhet, og standarden er et av flere hjelpemidler for å oppnå dette.

I dette fagforumet ser vi på eksempler fra innføring av styringssystem hos industribedrifter. Det blir 2-3 foredrag som beskriver selve etableringsprosessen og erfaringer rundt etableringen.

Målet er at deltagerne i løpet av 2 timer skal få kunnskap om hva et styringssystem for informasjonssikkerhet gir bedriften og hvordan man innfører et slikt system i praksis, inkludert tid og kostnader dette innebærer. Fagforumet legger opp til erfaringsutveksling og vil gi deltakerne konkret innsikt i hva som kreves og hvordan man i praksis går frem for å strukturere arbeidet med informasjon- og digital sikkerhet i en industribedrift.

PROGRAM:

  • Innlegg: Kort om styringssystem for informasjonssikkerhet og hva dette kan gi en industribedrift. Siv Hilde Houmb, Houmb AS og Prof. II NTNU.
  • Innlegg: Erfaringer og utfordringer med digital sikkerhet. Dag Arnesen, forretningsutvikler IDT Solutions AS.
  • Innlegg: Erfaringer fra innføring av styringssystem for informasjonssikkerhet. Merete Ask, Information Security Manager Nammo.

Møtet foregår i 1. etasje på Læringsfabrikken/katapultsenteret i Kortosvegen på Raufoss (bak Amfi kjøpesenter).

Save This Event

Event Saved