Free

Stiftende Generalforsamling - Foreningen Stenvad Mosebrug

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Stenvad Mosebrugscenter

14 Stendyssevej

8586 Ørum

Denmark

View Map

Event description
Vi er glade for at kunne invitere alle interesserede til den stiftende generalforsamling i foreningen Stenvad Mosebrug.

About this event

Vi stifter foreningen med det formål at sikre en økonomisk bæredygtig drift og organisering af Mosebruget, samt at udvikle Mosebruget med udgangspunkt i visionen for Mosebruget.

Baggrunden for stiftelsen er beslutning taget i Kultur- og Fritidsudvalget den 20/9 2021 om, at Stenvad Mosebrugscenter fremadrettet skal drives af en til formålet nyoprettet forening. Det er denne forening vi hermed stifter.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Redegørelse for stiftelsen af foreningen v. arbejdsgruppen
  5. Foreningens fremtidige aktiviteter
  6. Foreningens økonomi
  7. Vedtagelse af vedtægter
  8. Valg af to repræsentanter til bestyrelsen
  9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  10. Valg af revisor

Udkast til vedtægter samt baggrundsdokumenter vil være at finde på hjemmesiden folketsfabrik.dk senest en uge før generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter skal fremsendes til hej@folketsfabrik.dk senest 2 dage før generalforsamlingen.

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal man have tilmeldt sig senest 5 dage før. Dette er for at sikre at vi har plads til alle interesserede - også under hensynstagen til afstandskrav.

Share with friends

Date and time

Location

Stenvad Mosebrugscenter

14 Stendyssevej

8586 Ørum

Denmark

View Map

Save This Event

Event Saved