Kursus: Konkurrencebegrænsende aftaler (København)

Kursus: Konkurrencebegrænsende aftaler (København)

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

NJORD Law Firm

Pilestræde 58

6. sal

1112 København

Denmark

View map

På dette kursus får du en dybere forståelse for din virksomheds muligheder for at indgå konkurrencebegrænsende aftaler med medarbejdere.

About this event

Hvornår har din virksomhed brug for en særlig beskyttelse? Og hvad gælder allerede i medfør af loven? Vi klæder dig på til at beskytte din virksomhed bedst muligt med færrest mulige omkostninger.

På kurset gennemgår vi reglerne om loyalitets- og tavshedspligt i ansættelsesforholdet, lov om forretningshemmeligheder, markedsføringsloven og aftaler om konkurrence- og kundeklausuler.

Herudover får du brugbare værktøjer med hjem i form af konkrete forslag til formuleringer i ansættelseskontrakten.

Dette kursus er designet til at give dig brugbar viden om brugen og rækkevidden af de forskellige konkurrencebegrænsende aftaler, som arbejdsgiver og medarbejder kan benytte i ansættelsesforholdet og efter fratræden.

I det løbende ansættelsesforhold

 • Ansættelsesretlige grundregler om loyalitet og tavshedspligt
 • Ansættelseskontraktens indskærpelse af reglerne
 • Bibeskæftigelse og konkurrerende handlinger i det bestående ansættelsesforhold
 • Konsekvenser af brud på konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse efter fratræden

 • Den generelle beskyttelse i lov om forretningshemmeligheder og markedsføringsloven
 • Aftaler om udvidet tavshedspligt
 • Hvornår er en konkurrence- og/eller kundeklausul relevant?
 • Beskyttelsens rækkevidde ved konkurrence- og kundeklausuler
 • Hvilke medarbejdere kan pålægges klausuler og hvad koster det for arbejdsgiver?
 • Hvornår træder klausulen i kraft?
 • Overtrædelse af en klausul – konventionalbod, forbud og påbud og erstatning

Pris

Gratis for HR eBogens abonnenter.

Som HR eBogens abonnent kan du endvidere tage en kollega med for kr. 500 pr. kursus.

For ikke-abonnenter er prisen kr. 1.500 ekskl. moms.

Tid og sted

D. 24. maj 2022 kl. 09:00 - 12:00 i København (Pilestræde 58, 1112 København K)

Der vil ligeledes være mulighed for at deltage online via Microsoft Teams.

Ved onlinedeltagelse vil link til Teams blive sendt pr. mail til alle deltagere, dagen før kursusstart.

Tilmelding

Tilmeld dig senest d. 17. maj 2022.

Oplægsholdere

Miriam Michaelsen, advokat og partner, NJORD Law Firm

Miriam har de sidste 10 år rådgivet og undervist danske og internationale virksomheder i individuel og kollektiv ansættelsesret. Hun står også i spidsen for NJORDs tværfaglige juridiske team, som bekæmper og fører retssager om ulovlig deling af billeder og film på nettet med krænkende indhold. Hun har i den forbindelse stiftet forening Digitalt Ansvar (DIGA), som arbejder for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser.

Simone Viuf Christiansen, advokat, NJORD Law Firm

Simone rådgiver om alle forhold inden for arbejds- og ansættelsesretten, både i forholdet mellem virksomheden og den enkelte medarbejder og vedrørende kollektive overenskomster. Rådgivningen omfatter blandt andet udarbejdelse af ansættelsesaftaler, ændringer i og ophør af ansættelsesforhold, bonus- og incitamentsordninger og sager om diskrimination og ligebehandling. Simone har desuden stor erfaring med rådgivning af udenlandske klienter og deres HR-compliance i Danmark.

Sara Margon Prip, advokatfuldmægtig, NJORD Law Firm

Sara rådgiver inden for alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten. Sara har især erfaring inden for den individuelle ansættelsesret, herunder i forbindelse med gennemgang og udarbejdelse af ansættelseskontrakter, ændringer i og ophør af ansættelsesforhold samt diskriminationssager.

Share with friends

Save This Event

Event Saved