Behøver vi at tale mere om ligestilling? - en samtale med Henriette Laursen

Actions Panel

Behøver vi at tale mere om ligestilling? - en samtale med Henriette Laursen

Står du og dine fordomme i vejen for et samfund i trivsel og balance? Hvilken rolle spiller ubevidste fortolkninger i mødet med verden?

When and where

Date and time

Location

Bæredygtig Herning Gl. Skolevej 1, 2. sal 7400 Herning Denmark

Map and directions

How to get there

About this event

  • 1 hour 30 minutes
  • Mobile eTicket

Der er en kollektiv opfattelse af, at Danmark er et foregangsland, når det gælder ligestilling, diversitet og inklusion.

Vi opfatter os selv som åbne, uformelle og ligestillede.

Men er vi nu også det ? Og hvad betyder det for os som samfund, hvis vi ikke har lighed?

Langt bagude ift. nordiske naboer

De seneste globale undersøgelser omkring ligestilling placerer Danmark på en 32. plads blandt alle verdens lande. Og sammenligner vi os med vores nordiske nabolande, ser det ikke for godt ud for Danmark. Island, Finland, Norge og Sverige er nemlig alle i top 5.

Men hvorfor ser det sådan ud? Er det overhovedet et problem? Og hvis ja, hvad kan vi så gøre for at løse det?

Myter og fakta om køn og ligestilling

Der florerer mange idéer om forskellene mellem mænd og kvinder, og nogen har måske en opfattelse af, at de kønsskævheder, vi ser i dagens Danmark, skyldes biologiske forskelle, som udmønter sig i forskellige præferencer m.m.

Men kan det virkelig passe, at det primært er mænd, der vil arbejde med de tekniske fag? Og hvorfor er der fortsat så stor en overrepræsentation af kvinder i omsorgsfagene? Er det tilfældigt, at selvmordsstatistikkerne viser, at 2,5 gange så mange mænd som kvinder begår selvmord ? Hvad betyder det for vores karrieremuligheder, at barslen traditionelt set har været så skævt fordelt?

Og hvordan kan vi sikre, at de kommende generationer bryder med nogle af de stereotype kønsrollemønstre, som stadig i dag gør sig gældende?

Hvad betyder de skæve mønstre for det enkelte menneske? Og hvad betyder det for vores samfund?

Kort sagt: Hvordan opnår vi bedst muligt et samfund i balance og trivsel, hvor alle uanset køn, etnicitet, alder m.m. har samme muligheder for at udfolde sig?

Fireside Talk med KVINFO

Disse spørgsmål – og mange flere, som du også kan bidrage med på dagen – sætter Bæredygtig Hernings direktør, Thea Lyng Thomsen i spil gennem en samtale med Henriette Laursen, direktør i KVINFO. Henriette Laursens egne erfaringer som jurist og leder vil også blive foldet ud, og hun kommer ind på sine egne karrierevalg og overvejelser.

Program

• 18.45 Check-in

• 19.00 Velkomst og sofa-talk med Henriette Laursen, direktør i KVINFO

• 19.30 Pause og netværk

• 19.45 Q&A

• 20.15 Tak for i dag og netværk

Om KVINFO

KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. KVINFO arbejder i krydsfeltet mellem viden, politik og praksis. Som videnscenter for køn og ligestilling skaber KVINFO overblik over forskning og viden på området og bringer denne viden i spil bredt til beslutningstagere, medier, virksomheder, organisationer og offentligheden i Danmark og internationalt.

Om Henriette Laursen

Henriette Laursen er uddannet jurist og har arbejdet hos Kammeradvokaten, været direktør i AIDS-Fondet og generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). I 2017 blev hun udnævnt til direktør for KVINFO. Her arbejder hun for frie og ligestillede samfund.

Om verdensmål 5: Ligestilling

I Danmark er mænd og kvinder næsten lige i forhold til loven. Men der kan være langt fra formelle rettigheder til reel lighed, og derfor handler målet i en dansk kontekst især om at mindske den skjulte ulighed. For eksempel skal der flere kvinder i professor- og lederstillinger, og så skal kvinder have lige så meget i løn som mænd. Ifølge tal fra 2018 er kun omkring 19 procent af topcheferne i Danmark kvinder, og det tal har næsten stået stille siden 2015. I snakken om ligestilling er det vigtigt at huske, at mænd også er udsat for ulighed på en række områder. For eksempel er mænd i større risiko for at begå selvmord, flere mænd end kvinder er hjemløse og flere mænd bliver udsat for vold uden for hjemmet.

Kilde: verdensmaal.org

Fireside Talk

Fireside Talk er en begivenhedsserie hos Bæredygtig Herning, som inviterer til en uformel samtale mellem værten, direktør Thea Lyng Thomsen, og aftenens gæst i vores komfortable grønne sofaer.

Vi sætter hver gang fokus på forskellige aspekter af arbejdet med bæredygtighed og den grønne omstilling.

Der er god plads til spørgsmål fra publikum, når vi åbner samtalen op, og efterfølgende er der rig mulighed for at blive hængende og lære de andre deltagere bedre at kende – eller måske få en uformel snak med vores inspirerende gæst?

Så tag en ven eller kollega i hånden, sæt dig godt til rette, og gør dig klar til en hyggelig aften i skæret fra vores digitale pejs.

Event image

Foto fra Fireside Talk med kunstner Kristian von Hornsleth hos Bæredygtig Herning - fotograf: Lenka Simkova